Основні види маркетингу та їх характеристика

маркетинг

Всі види маркетингу в загальному розумінні спрямованіна вивчення існуючих ринків збуту продукції та пошук шляхів реалізації товарів, а також на максимізацію кількості споживачів, тобто, розширення цільової аудиторії. В кінцевому підсумку проведена робота повинна збільшити прибуток, одержуваний підприємствами від основної діяльності. Види маркетингу розрізняються залежно від кон'юнктури ринку, економічної обстановки, що склалася в країні, рівня попиту та пропозиції і багатьох інших факторів.

Отже, основні види маркетингу та їх характеристика.

Глобальний маркетинг є таким способомвивчення ринку, який охоплює всю світову спільноту. Тобто, в даному випадку не існує поділу на окремі національні або регіональні групи, а всі операції на ринку становлять єдину діяльність виробництва і збуту продукції.

Також виділяють такі види маркетингу, якдиференційований і інтегрований. При першому відбувається поділ ринку на окремі сегменти або групи за однорідними товарів або послуг, за схожістю здійснюваної політики маркетингу. За рахунок цього фахівці планують ретельно вивчити кожен сегмент і, відповідно, розробити найбільш ефективну концепцію залучення клієнтів. Інтегрований маркетинг передбачає єднання між внутрішнім і зовнішнім ринком, тобто, політика на них проводиться за однаковими критеріями. Таким чином, передбачається максимально задовольнити вимоги покупців на всіх рівнях. Тому робота організації буде базуватися виключно на бажаннях і вимогах цільової аудиторії споживачів.

Існують такі типи маркетингу, які заоснову беруть приватне взаємовідношення з клієнтом. До таких можна віднести інтерактивний, при якому акцентується увага не тільки на якості виконуваної роботи, а й на ступеня задоволеності споживача. Даний вид найчастіше використовується в сфері послуг, так як тут відбувається безпосередній контакт з клієнтом. У цьому питанні дуже важлива робота кадрової служби, адже від того, наскільки привітний співробітник тієї чи іншої компанії, залежить рівень довіри споживчої групи до продукції, яку пропонує фірмою.

Концентрований вид маркетингу застосовується напідприємствах малого бізнесу, які поширюють вироблений товар на окремих невеликих сегментах ринку. Мета вивчення різних варіантів збуту полягає в тому, щоб зайняти лідируючі позиції в певному сегменті. А для цього організації доведеться затратити більше коштів на залучення висококваліфікованого фахівця, який зможе розробити швидкі, але ефективні способи завоювання довіри клієнта.

У масовому виробництві продукції зазвичайвикористовується і масовий маркетинг. Звичайно, виробництво товарів у великих обсягах вимагає широкого спектру споживання, тому і збут здійснюється розгорнуто. В даному випадку фахівці не стільки орієнтуються на бажання клієнта, скільки займаються розробкою мінімізації витрат. І це не дивно, адже при такій маркетинговій діяльності в розрахунок беруться навіть ті споживачі, які повністю відмовилися від покупки цих товарів.

Останнім часом набули широкогопоширення такі види маркетингу, як багатоканальний і мережевий. Перший асоціює свою діяльність з розширенням сфер розподілу продукту, наприклад, за допомогою здійснення роздрібної та оптової торгівлі. Він базується на залученні якомога більшої кількості однодумців. Його можна ототожнити з мережевим типом маркетингу, тобто, його завдання полягає в тому, щоб зацікавити максимум людей, розповідаючи про переваги конкретної компанії. У сучасному світі така система активно застосовується в поширенні косметики зарубіжних виробників.