Основні концепції маркетингу як ефективний спосіб підвищення продажів.

маркетинг

Маркетинг можна уявити як ціліснуконцепцію управлінської діяльності організації, що характеризується єдиною системою функцій, цілей, принципів і забезпечує створення, виробництво і реалізацію товарів, які відповідають існуючим і, що більш важливо, потенційному попиту потребітелей.Основние концепції маркетингу являють собою дії з певним ухилом з основною метою - збільшення продажів В підсумку.

Концепція - це спосіб трактування, розуміння будь-якого явища, предмета, процесса.В теорії маркетингу існують такі основні концепції маркетингу:
1) Виробнича концепція, яка має заголовною метою - зростання обсягів виробництва асортименту товарів, що існують на даний момент. Відповідно до цієї схеми зростання прибутку відбувається за рахунок зростання проізводства.Еслі здійснювати вдосконалення виробництва, то з'явиться можливість знизити собівартість товару за рахунок збільшення його випуску, а це призведе до зниження ціни для споживача і збільшення попиту.
2) Товарна концепція. Головна мета даної основної концепції маркетингу - розробка нових видів товарів і модернізація існуючих. При цьому передбачається, що покупець зацікавлений в цих товарах, а також, знає про існування його аналогів і робить свій вибір, порівнюючи ціну і якість з аналогічними товарами інших виробників.

3) Збутова концепція маркетингу. Основна мета збутової концепції маркетингу - активне просування товарів на ринку. Просування зводиться до здійснення активних рекламних компаній, використання знижок, виставок, лотерей, уцінок і агресивних методів реалізації. Значну роль при цьому відіграватиме упаковка товару, яка надає йому відмінні ознаки.
4) Концепція традиційного маркетингу. Вона орієнтує компанію на покупця. Діяльність підприємства, відповідно до цієї концепції, починається з виявлення потреб існуючого і потенційного споживача. Конкурентна перевага буде у того підприємства, чия пропозиція буде найбільш відповідати потребам покупця.
5) Соціально-відповідальний маркетинг. Головною метою даної концепції є задоволення потреб і потреб цільового ринку, за умови того, що будуть збережені енергетичні, матеріальні, людські ресурси та охорона навколишнього середовища. Компанія разом з дослідженням потреб реального і потенційного покупця, аналізує суспільний інтерес і прагне задовольнити його.
6) Концепція маркетингу взаємодії. У даній концепції акцент робиться на встановлення довгострокових відносин з партнерами та покупцями в процесі некомерційного та комерційного взаємодії з ними. Головна ідея концепції - об'єкт управління маркетингу - відношення з покупцем і іншими учасниками процесу взаємодії, а не сукупне решеніе.Правільно збудовані відносини за такою схемою маркетингу приносять збільшення числа вдалих угод і прибутків підприємства, на що вони, в першу чергу і оріетіровани. Дана концепція підвищує значущість особистих контактів і особистості в системі ефективних відносин. При цій концепції, відповідальність за прийняті рішення розподіляється на весь персонал.

Концепція маркетингу взаємодії передбачає, що успішність кампанії залежить від стабільності у взаєминах з партнерами і числа повторних звернень клієнтів.
Всі ці основні концепції маркетингу сприяють підвищенню прибутковості підприємства. Однак слід пам'ятати, що застосування тієї чи іншої концепції залежить від конкретної ситуації на ринку.

Для того, щоб можна було ефективно використовувати основні концепції маркетингу, необхідно чітко визначити цілі бізнесу, а також внутрішні і зовнішні умови середовища діяльності.