Повернення прибуткового податку за навчання

фінанси

Багатьох учнів і їх батьків цікавить повернення прибуткового податку за навчання. Саме цьому і присвячена ця стаття.

Почнемо з того, що в дійсності поверненняприбуткового податку за навчання можливий. Відповідно до законодавства, платники податків мають право отримати соціальний податкове вирахування в сумі зроблених ним у податковому періоді фактичних витрат на навчання. Але повернути податок за навчання можна лише в розмірі, що не перевищує встановлений граничний розмір відрахування.

Повернення прибуткового податку за навчання поширюється на осіб, які навчаються:

- у ВНЗ на підготовчих відділеннях, факультетах (в інших структурних підрозділах) перепідготовки працівників та підвищення кваліфікації;

- в іншому ВНЗ, якщо ними паралельно виходить 2-е фахову вищу освіту;

- в інтернатурі або ординатурі медичних ВУЗів.

Повернення прибуткового податку за навчаннянадається платнику податків, який подав податкову декларацію до податкового органу за місцем його проживання і доклав документи, які підтверджують фактичні витрати за власне навчання.

При цьому подати заяву на повернення податку за навчання можна протягом 3-х років з того дня, коли проведена сплата зазначеної суми.

Згідно ПК, платник податків, який сплативсвою освіту або здійснив оплату за навчання власної дитини, має право повернути податок за навчання в розмірі 13 відсотків від сплаченої вартості. Іншими словами, якщо ви зробили оплату за рік навчання в розмірі 40 тис. Рублів, то зможете собі повернути 5 200 рублів.

Варто зазначити, що повернення податку за навчаннявиробляється громадянам РФ, які мають постійне місце роботи, а також регулярно сплачували податок на доходи фізичних осіб. Іншими словами, студент зможе повернути собі гроші, витрачені на навчання, тільки в тому випадку, якщо він під час навчання був працевлаштований офіційно і договір укладався на його ім'я. Батьки студента зможуть повернути гроші, якщо в цей період вони працювали і регулярно платили зі своєї зарплати податок на доходи.

Не менш важливим є те, що на власне навчаннянадається вирахування в розмірі вироблених фактично витрат, то есть13 відсотків від будь-якої суми. У той час, як на навчання своїх дітей надається вирахування в розмірі вироблених фактично витрат, але не перевищують суму 50 тис. Рублів на кожну дитину.

Якщо студенту, що навчається на очному відділенні,більше 24 років, то законом передбачається, що він повинен працювати сам і сплачувати при цьому прибутковий податок, а тому сам йде в податкову інспекцію і сам отримує повернення грошей, витрачених на власне навчання. У такій ситуації гроші батькам не виплачуються.

Якщо студенту, що навчається на очному відділенні, менше 24 років, при цьому він працює і сплачує податки, то він має право оформити всі необхідні документи як на себе, так і на батьків.

Для того, щоб отримати соціальний податкове вирахування, необхідно надати наступні документи:

• довідку про доходи з місця роботи за формою 2-ПДФО.

• договір, укладений з освітньою установою і оформлений на ім'я того, хто подає документи на отримання вирахування

• ліцензію освітнього закладу на право надання відповідних послуг;

• довідку з навчального закладу, яка підтвердить, що навчання здійснювалося на очній (денний) формі навчання;

• платіжні документи, які підтвердять оплату, вироблену за навчання;

• декларацію про доходи за відповідний рік;

• і сама заява на соціальний податкове вирахування.

При бажанні, за додатковою інформацією тому питання можна звернутися на сайті Федеральної Податкової Служби РФ або в районну податкову інспекцію.